សកម្មភាពការងារគណៈកម្មការទី៧

ឯកសារផ្សេងៗ

ឯកឧត្តម ម៉ាន់ ឈឿនបានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាល​ជាមួយសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់នៅ​សង្កាត់បឹងកក់ទី២ ខណ្ឌទួលគោក​ រាជធានីភ្នំពេញ
ឯកឧត្តម ម៉ាន់ ឈឿនបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងារខែមីនា និងទិសដៅខែមេសា ជាមួយសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់នៅសង្កាត់ទឹកល្អក់ទី២​ ខណ្ឌទួលគោក​ រាជធានីភ្នំពេញ
ឯកឧត្តម ម៉ាន់ ឈឿន ប្រធានគណៈកម្មការទី៧ព្រឹទ្ធសភា និងលោកជំទាវ បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីពុទ្ធាភិសេក​ ព្រះពុទ្ធរូប ព្រះអង្គធំ​ រូបគំនូរពុទ្ធប្រវត្តិក្នុងព្រះវិហារ វត្តឧត្តមសាមគ្គីរតនារាម (ហៅវត្តភូមិហ្វាំង)
ឯកឧត្តម ម៉ាន់ ឈឿន ប្រធានគណៈកម្មការទី៧ព្រឹទ្ធសភា និងលោកជំទាវ បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីដង្ហែដុំនិមិត្តសីមាទាំងប្រាំបួន បីជុំព្រះវិហារ ចូលទៅតម្កល់ក្នុងព្រះវិហារ ​វត្តឧត្តមសាមគ្គីរតនារាម (ហៅវត្តភូមិហ្វាំង)
images/banners/report-template.jpg
images/banners/bulletin-template.jpg
images/banners/v-template.jpg
 
Go to top